WindZone Swimming School

WindZone Swimming Team – Zajęcia Indywidualne

Zajęcia indywidualne są najefektywniejszą formą nauki pływania. Instruktor poświęca całą swoją uwagę uczniowi przez co widzi wszystkie błędy i natychmiastowo je poprawia. Nasze doświadczenie pozwala nam na określenie, po pierwszych zajęciach, ile będzie trwała nauka każdego stylu przy regularnym uczestnictwie w zajęciach.

Zajęcia indywidualnej nauki pływania prowadzimy na pływalniach na Bemowie, ul. Oławska 3a i Ochocie, WUM ul. Ks. Trojdena.

Koszt zajęć wynosi:

Zajęcia 1 na 1 (jeden instruktor i jeden uczeń) – 60 zł + wejście dziecka na pływalnie
Zajęcia 1 na 2 (jeden instruktor i  dwoje uczniów) – 100 zł + wejście dzieci na pływalnie
Zajęcia 1 na 3 (jeden instruktor i troje uczniów) – 120 zł + wejście na pływalnie

Zajęcia trwają pełne 30 minut + ewentualne rozpływanie

Zapisów można dokonywać pod adresem wss@windzone.pl lub tel. pod nr: 505 681 206

Płatności prosimy dokonywać
gotówką lub przelewem na poniższe konto:

WSS Karol Zieliński

Ul. Borowej Góry 4/60

01-354 Warszawa

Nr konta: 06 1050 1054 1000 0090 7785 3084

Tytuł: imię nazwisko uczestnika i grupa do której jest zapisany

Pływalnia na Bemowie,
Oławska 3A, 01-494 Warszawa:

Pływalnia na Ochocie,
Księcia Trojdena 2C, 02-109 Warszawa: